વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના । Shri Vajpayee Bankable Yojana 2023

Shri Vajpayee Bankable Yojana 2023 in Gujarati) (Benefits, Launch Date, Budget Allocation, Objectives, Form pdf, Online Apply, Ministry, Eligibility, Documents, Official Portal, Helpline Toll-free Number)વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 2023, ઓનલાઈન અરજી,, ક્યારે શરૂ થઈ, તે શું છે, હેતુ શું છે, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, સત્તાવાર વેબસાઈટ, પોર્ટલ, હેલ્પલાઈન

ગુજરાતના ૨૬ વિભાગો દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અને પ્રક્રિયાઓ અમલમાં આવી છે. આજે આપણે એક વિભાગની યોજના વિશે ચર્ચા કરીશું. આમ વડાપ્રધાનશ્રી, કુટિર સહાયક અને ગ્રામોદ્યોગની કચેરીના માધ્યમથી ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી છે. આમંત્રણ છે કે આપ જાણો કે, દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના, જ્‍યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના, ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ કેન્‍દ્ર મળીને યોજનાઓ ચલી રહી છે.

જેમણે કે Manav Kalyan Yojana 2023 નો લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે e-Kutir Portal શરૂ કર્યું છે. માનવ ગરિમા યોજનાનો ફોર્મ ભરવા માટે e-Samaj Kalyan Portal વ્યવસ્થાપિત છે. અહીંથી, શ્રી વાજપાઇ બેંકએબલ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે Bankable Loan Registration નામનું ઓનલાઇન પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. શિક્ષિત બરોજગાર યુવાનો અને યુવતીઓને સ્વરોજગાર મુકાબલે આવવા માટે “Shri Vajpayee Bankable Yojana 2023” શરૂ કરેલ છે. આને સંદર્ભમાં વિગતવાર માહિતી મેળવવા માટે નીચેની વિગતવાર માહિતી જોઈએ.

ગુજરાતના ગાંધીનગર વિભાગે કમિશનરશ્રી, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની કચેરીની માધ્યમથી આ યોજનાનું પ્રચાર અને નિયમની પ્રક્રિયા ચલાવવામાં આવે છે. Vajpayee Bankable Yojana એ એવી લોન યોજના છે, જે સ્વરોજગારીને આગાહ કરવામાં આવે છે. આ યોજના અંતરગત, લોન મળતા સમયે Loan Subsidy પણ આપવામાં આવે છે. આ Vajpayee Bankable Yojanaનો લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઓનલાઇન અરજીની પ્રક્રિયા અને Finance Department દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલું પોર્ટલ નો ઉપયોગ થવો આવશ્યક છે.

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના  2023 ( Shri Vajpayee Bankable Yojana in Gujarati)

Table of Contents

યોજનાનું નામવાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના
યોજનાની ભાષાગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો હેતુગુજરાતના નાગરિકો નવો વ્યવસાય, ધંધો કે ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માંગતા હોય તો તેમને સબસીડી સાથે ધિરાણ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ યોજના અમલી બનાવેલ છે.
લાભાર્થીગુજરાતના પાત્રતા ધરાવતા તમામ જ્ઞાતિના લાભાર્થીઓ
યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લોનની રકમઆ યોજના હેઠળ લાભાર્થી ને 8 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે.
લોન પર મળવાપાત્ર સબસીડીઆ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને રૂ.60,000/- થી 1,25,000/-
સુધી સબસીડી મળવાપાત્ર થશે.
સત્તાવાર વેબસાઇટClick Here
ઓનલાઇન અરજી https://blp.gujarat.gov.in/

વાજપેયી બેંકેબલ યોજનાનો હેતુ (Objectives)

ગુજરાત રાજ્યના ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારના શિક્ષિત યુવાન / યુવતીઓ અને દિવ્યાંગોને સ્વરોજગારીની તક મળે તે મહત્વપૂર્ણ છે. શ્રી વાજપાયી બેંકેબલ યોજના દ્વારા કુટિર ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળે એવો ઉદ્દેશ્ય ધરાવવામાં આવ્યો છે. આ યોજનાના માધ્યમથી નાગરિકો પોતાનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરી શકે છે અને તેમનું આત્મનિર્ભર બની શકે છે, આથી તેમને ખૂબ ઓછા વ્યાજ દરે લોન મળે છે. વાજપાયી બેંકેબલ યોજનાની માધ્યમથી લાભ પ્રાપ્ત કરનારાઓને ઉદ્યોગ, સેવા અને વ્યાપારના ક્ષેત્રે લોન મળશે, અને આ પર સબસીડી પણ ઉપલબ્ધ થશે

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજનાની પાત્રતા (eligibility criteria)

“કૉટેજ અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગના આયુક્ત”દ્વારા આ યોજનાનું ચલાવવામાં આવે છે. “શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના”માં કોણને સહાય આપવો તેની કેટલીક યોગ્યતાઓ નક્કી કરી છે, તે નીચે મુજબ આપેલી છે.

 • ગુજરાત રાજ્યને નાગરિક હોવું મહત્વપૂર્ણ છે.
 • લાભાર્થીઓને ઓછામાં ઓછું ધોરણ-4 સુધીની શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવેલી હોવી જોઈએ.
 • અરજી કરનાર લાભાર્થીની ઉંમર 18 થી 65 વર્ષ હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થીને જે ધંધા કે વ્યવસાય માટે લોન લેવાની હોય, તેને અનુરૂપ ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા 3 માસની તાલીમ મેળવેલી હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થી દ્વારા સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી 1 મહિનાની તાલીમ લીધેલ હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે યોગ્ય ગણાશે.
 • અરજદાર પાસે 1 વર્ષનો ધંધાનો અનુભવ હોય તો પણ માન્ય ગણાશે.
 • લાભાર્થી પોતે વારસાગત કારીગર હોય તો પણ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • આ યોજનાનો લાભ દિવ્યાંગ અથવા અંધ નાગરિકો પણ મેળવી શકશે.
 • આ યોજનાની લાભો મળવા માટે “વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના બેંક યાદી” માં ઉલ્લેખાનારી બેંકો, સહકારી બેંકો, સરકારી બેંકો, ખાનગી બેંકોનો ઉપયોગ કરીને મળવું શકાશે.
 • વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ માત્ર એક વ્યક્તિને એક જ વખત મળશે.
 • સક્રિય સહાય જૂથ અથવા ગ્રેડીંગ થયેલા જૂથોએ Vajpayee bankable Loan Yojana નો લાભ મેળવવાની સારવાર કરશે.
 • આ વિભાગ દ્વારા કે અન્ય વિભાગોના દ્વારા આવી યોજનાનો લાભ મળ્યો હોય તેઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો. (Documents)

 1. શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (એલસી)
 2. પાસપોર્ટ સાઇઝનું ફોટો
 3. ચૂંટણીકાર્ડ
 4. લાભાર્થીનું આધારકાર્ડ
 5. જન્મ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
 6. શૈક્ષણિક લાયકાતની માર્કશીટ (છેલ્લી માર્કશીટ)
 7. જાતિ અંગેનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિ માટે)
 8. 40% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓના કિસ્સામાં દિવ્યાંગતાની ટકાવારીનું સિવિલ સર્જનનું/સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર
 9. અરજદાર દ્વારા મેળવેલ તાલીમ / અનુભવનું પ્રમાણપત્ર.
 10. જે સાધન-ઓજાર ખરીદવાના હોય તેનો VAT/TIN નંબરવાળા ભાવપત્રક અસલ જોડવું.
 11. નક્કી થયેલા ધંધાના સ્થળનો આધાર પુરાવો. (ભાડાકરાર / ભાડાચિઠ્ઠી / મકાન વેરાની પહોંચ)
 12. વીજળી વપરાશ કરવાની હોય તો મકાનનું ઈલેક્ટ્રિક બિલ અને મકાન માલિકનું સંમતિપત્રક.

બેંક ધિરાણની મર્યાદા (Bank credit limit)

કુટીર ઉદ્યોગ, ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રો માટે લોનની મર્યાદા નક્કી કરેલ છે. આ ઉપરાંત Vajpayee Bankable Yojana Loan Amount નક્કી કરેલ છે.

      ક્ષેત્ર (Service Sector)લોનની મર્યાદા (Minimum Loan)
ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે (Industries Sector)8 લાખની મહત્તમ મર્યાદા
સેવા ક્ષેત્ર માટે (Service Sector)8 લાખની મહત્તમ મર્યાદા
વેપાર ક્ષેત્ર માટે (Business Sector)8 લાખની મહત્તમ મર્યાદા

લોન પર સહાયના દર (Rates of assistance on loans)

વિસ્તારGeneral (જનરલ)અનુસૂચિત જાતિ(SC), અનુસુચિત જન જાતિ(ST), માજી સૈનિક/ મહિલાઓ તથા 40% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગ
ગ્રામ્ય વિસ્તાર25%40%
શહેરી વિસ્તાર20%30%

વાજપેયી બેંકેબલ યોજના સબસિડી (Vajpayee Bankable Yojana Subsidy)

કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા અલગ-અલગ ક્ષેત્રો અને અલગ-અલગ જ્ઞાતિઓ માટે સહાય એટલે કે સબસીડી નક્કી કરેલ છે. જે નીચે મુજબના ટેબલ પરથી જાણી શકાશે.

ક્રમક્ષેત્રસબસીડીની રકમની મર્યાદા
(રૂપિયામાં)
1ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે (Industries Sector)1,25,000/- (એક લાખ પચ્ચીસ હજાર)
2સેવા ક્ષેત્ર માટે (Service Sector)1,00,000/- (એક લાખ)
3વેપાર ક્ષેત્ર માટે (Business Sector)શહેરી વિસ્તારમાં જનરલ કેટેગરી માટે કુલ રૂ. 60,000/-
  ગ્રામ્ય વિસ્તારના જનરલ કેટેગરી માટે કુલ રૂ.  60,000/-
  શહેરી/ગ્રામ્ય બન્નેમાં
અનામત કેટેગરી માટે 80,000/-

નોધ:- દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓના કિસ્સામાં કોઈપણ ક્ષેત્ર માટે સહાય 1,25,000/-  રહેશે.

ક્યા-ક્યા વ્યવસાય માટે લોન આપવામાં આવે છે? (For which business loans are given?)

શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના અન્‍વયે વિવિધ ધંધા, રોજગાર, સેવા અને વ્યવસાયના પ્રોજેક્ટ નક્કી થયેલ છે. કુલ-17 પ્રકારના Project Profile માં 395 પ્રકારના પેટા ધંધા-વ્યવસાયની યાદીઓ આપેલી છે. જે નીચે મુજબ આપેલી છે.

ક્રમક્ષેત્રનું નામસંખ્‍યા
1એન્‍જીનિયરીંગ ઉદ્યોગ53
2કેમિકલ અને સૌદર્ય પ્રસાધન ઉદ્યોગ42
3ટેક્ષટાઈલ ઉદ્યોગ32
4પેપર પ્રિન્‍ટીંગ અને સ્ટેનરી ઉદ્યોગ12
5ખેત પેદાશ આધારિત ઉદ્યોગ10
6પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ22
7ખાદ્ય પદાર્થ ઉદ્યોગ18
8હસ્તકલા ઉદ્યોગ18
9જંગલ પેદાશ આધારિત ઉદ્યોગ17
10ખનીજ આધારિત ઉદ્યોગ9
11ડેરી ઉદ્યોગ5
12ગ્લાસ અને સિરામીક ઉદ્યોગ6
13ઈલેક્ટ્રીકલસ / ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગ18
14ચર્મોદ્યોગ6
15અન્ય ઉદ્યોગ23
16સેવા પ્રકારના વ્યવસાય51
17વેપાર પ્રકારના ધંધાઓ53
  395

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાની ઑનલાઇન અરજી (Apply online)

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાની ઑનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા નીચે આપેલી છે.

 1. પ્રથમગાં Google સર્ચમાં “Bankable Scheme Portal” ટાઇપ કરવું રહેશે.
 2. આ સર્ચમાં તમે ફાઇનાન્સ વિભાગની અધિકૃત વેબસાઇટની લિંક મળશે.
 3. તેની માધ્યમથી તમે https://blp.gujarat.gov.in/ પર પહોંચી શકશો.
 4. “શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ લોન યોજના” માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન માટેની પોર્ટલ પર ક્લિક કરવું રહેશે.
 5. જો તમે આ પોર્ટલ પર આગમન કરવામાં આવ્યા ન હોય, તો “REGISTER” પર ક્લિક કરીને રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરવી.
 6. રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂરી કરવાને માટે, તમારું મોબાઇલ નંબર અને કૅપ્ચા કોડ દાખલ કરી આગળ વધી શકશો.
 7. તમારું નામ, ઈમેઇલ આઈડી, પાસવર્ડ વગેરે વિગતો દાખલ કરી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા સમાપ્ત કરવી.
 8. લાભાર્થી પ્રમાણે સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થયેલ હોય તો, “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લૉગિન કરી શકશો.
 9. મોબાઇલ નંબર અને પાસવર્ડથી લૉગિન કરવાને પછી “New Application” પર ક્લિક કરશો.
 10. “શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના” પસંદ કરીને ઓનલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ કરવી.
 11. આપ્લિકેશનમાં તમારી વિગતો અને સરનામું દાખલ કરીને આગળ વધી શકશો.
 12. પછી “યોજના વિગતો” માં પ્રોજેક્ટ વિગતો, વ્યાપાર વિગતો અને આવશ્યક વિત્તમાનની માહિતી દાખલ કરી શકશો.
 13. “અનુભવ / તાલીમની વિગતો” માં તમામ માહિતી દાખલ કરીને “Save & Next” પર ક્લિક કરી શકશો.
 14. આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે “Attachment” માં PDF ફાઇલ અપલોડ કરીને “Submit Application” પર ક્લિક કરી શકશો.
 15. આ પ્રક્રિયા પૂરી થવાથી, તમારો ઑનલાઇન એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે, જેને સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધવામાં આવશી શકશે.

છેલ્લી, તમારી ઑનલાઇન એપ્લિકેશનનું નંબર જનરેટ થઈ ગયેલ છે તેની જાણ મળશે.

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના અરજી ફોર્મ ( Vajpayee Bankable Yojana Application Form)

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનું આવેદન ફોર્મ । વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના PDF ગુજરાત સરકારના કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગે શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો આવેદન ફોર્મનું નિયત નમૂનો તૈયાર કર્યું હતું. પરંતુ, આવનાર વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાની ઓનલાઇન એપ્લિકેશન ગુજરાત સરકારના નાણાં વિભાગ દ્વારા ચાલી રહેલી છે. આથી, લાભાર્થીઓએ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે સરળ આવેદન ફોર્મ અથવા “વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના” PDF ની રૂપરેખાંતરિત સાથે રાખવી આવશે.

આ યોજનામાં સબસીડીની પ્રાપ્તિ કેટલી રહેશે?  (Vajpayee Bankable Yojana Subsidy)

વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના સબસિડી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાભાર્થીઓ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકશે. આવેદનકર્તાઓ વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના સબસિડી ફોર્મને બાંધકામ પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આમ તેમને સંબંધિત કચેરી દ્વારા લોનની મંજુરી મેળવવી પડશે. વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના સબસિડી ફોર્મ વિશે વધુ માહિતી માટે, જિલ્લાની ‘જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર’ની કચેરીનો સંપર્ક કરી શકાશે.

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના હેલ્પલાઇન (Vajpayee Bankable Yojana Helpline )

શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આ લોન યોજનાની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકાશે. પરંતુ વધુ માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે, આ યોજનાના લાભ મેળવવા માટે સંબંધિત જીલ્લાના ‘જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર’માંથી માહિતી મેળવી શકાશે.

હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલઅહીં ક્લિક કરો

FAQ

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના ની ઓનલાઈન અરજી માટે ક્યો પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યો છે?

ગુજરાતના ફાઇનાન્સ વિભાગના દ્વારા “બેંકબલ સ્કીમ પોર્ટલ” બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમણે શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવો માટે મદદ કરે છે.

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના કયા વિભાગ અને કઈ કચેરી દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે?

કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા અને જિલ્લાની ‘જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર’ દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

Vajpayee Bankable Yojana Online નો લાભ ક્યા-ક્યા ક્ષેત્ર માટે મળે છે?

ગુજરાતના લાભાર્થીઓને ઉદ્યોગ, સેવા અને વ્યાપાર ક્ષેત્રમાં વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મળે છે.

ગુજરાતના લાભાર્થીઓને ઉદ્યોગ, સેવા અને વ્યાપાર ક્ષેત્રમાં વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મળે છે.

: શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, લાભાર્થીઓને ધોરણ-4 પાસ હોવું જોઈએ.

શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના હેઠળ કેટલી લોન રકમ મળી શકે છે?

ગુજરાતના લાભાર્થીઓને ધંધો, વ્યાપાર કે સેવાઓ માટે આઠ લાખ સુધીની લોન રકમ મળી શકે છે.

Hello friends, my name is Kinjal Bhavsar, I am the Writer and Founder of this blog and share all the information related to all government schemes which can be helpful for all indians through this website

Leave a Comment